Послуги із супроводу інформаційних систем, що надаються компанією ModalKon, забезпечують відповідність функціонально-технічного стану використовуваних додатків актуальним потребам компанії і їх ефективну експлуатацію.

Супровід є наступним етапом надання послуг після підписання введення системи в промислову експлуатацію. Обсяг послуг із супроводу системи залежить від потреб компанії в підтримці або розвитку системи. До таких потреб можна віднести:

  • Постачання і установку оновлень програмного забезпечення
  • Робочу підтримку інформаційних систем, що включає обслуговування баз даних, налаштування інтерфейсів, консультаційну підтримку та навчання користувачів
  • Розвиток інформаційних систем, впровадження нових функціональних модулів і інтеграцію додатків.

Склад послуг і способи їх надання детально обговорюються з кожним замовником і фіксуються в документах при укладенні договору на супровід.