Управління патентним бюро
Модуль «ModalKon - Управління патентним бюро» призначений для автоматизації управління документооборотом патентних компаній при реєстрації об'єктів патентування: промислових зразків, винаходів, корисних моделей та реєстрації товарних знаків.

Призначення програмного рішення

Підвищити керованість компаній, що надають послуги в галузі управління об'єктами інтелектуальної власності, за рахунок формалізації бізнес-процесів контролювання об'єктів інтелектуальної власності та створення єдиного інформаційного простору для співробітників всіх рівнів;
Сприяти досягненню нового рівня обслуговування клієнтів;
Ведення графіка оплати патентних зборів і держмит за оформлення прав інтелектуальної власності та підтримання чинності патентів в силі.;
Комплексний контроль термінів відправки та отримання документів;
Ведення діловодства за заявками, починаючи від подачі заявки і закінчуючи отриманням позитивного рішення про видачу охоронного документа;
Автоматизація бізнес-процесів реєстрації знаків для товарів і посуг;
Автоматизація бізнес-процесів реєстрації винаходів та корисних моделей;
Автоматизація бізнес-процесів реєстрації промислових зразків;
Аналітична звітність з усіх аспектів діяльності патентного відділу або батентного бюро.

Функціональні можливості

Система ModalKon Управління патентним бюро - дозволяє автоматизувати діяльность патентних компаній, патентних бюро, патентних відділів. Автоматизує бізнес-процеси документообороту при реєстрації об'єктів патентування: винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг.

Заявки на реєстрацію об'єктів патентування
 • Формування заявок на реєстрацію товарних знаків і патентів;
 • Реєстрація повної інформації по суб'єктах: заявникам, власникам, авторам, представникам та ін.;
 • Формування рахунків на оплату на кожен етап реєстрації, контроль оплати рахунків, друк актів виконаних робіт;
 • Пошук можна здійснювати за бюдь-яким аспектом об'єкта патентування - технології, правонаступник, номер патенту або класифікації, винахідник чи діапазоном дат, правовим статусом і багатьом іншим;
 • Завантаження в базу даних будь-яких додатків і додаткової інформації до заявки в форматі jpg, gif, tiff, docx, pdf;
 • Інтеграція з базами даних та інформаційно-довідковими системами Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатентом);
 • Формування необхідних друкованих форм та аналітичних звітів;
Заявки на реєстрацію об'єктів патентування Подивитися скріншоти
Управління бізнес-процесами
 • Контроль термінів, завдань і результатів;
 • Аналіз відхилень термінів;
 • Інтеграція з завданнями з можливістю поставити задачу і дочекатися її виконання;
 • Створення простих послідовних бізнес-процесів - дії виконуються одне за іншим від точки входу до точки виходу;
 • Створення складних розгалужених бізнес-процесів (зі статусами, складними умовами, паралельним виконанням і т.д.);
 • Окрема настройка кожної дії в процесі;
Управління бізнес-процесами Подивитися скріншоти
Управління комунікаціями
 • Ведення бази заявників, власників, авторів, представників, патентних повірених;
 • Фіксація всіх контактів з клієнтами;
 • Реєстрація звернень на реєстрацію об'єктів патентування;
 • Обробка вхідної пошти з різних джерел;
 • Відправлення листів з системи;
 • Можливість відправки повідомлень по email в процесах;
 • Інтеграція з MS Exchange, Gmail або іншими поштовими сервісами по протоколу IMAP;
Управління комунікаціями Подивитися скріншоти
Управління завданнями
 • Календар судових засідань;
 • Управління списком завдань по пріоритетам;
 • Відображення розкладу у вигляді календаря;
 • Нагадування по запланованим завданням;
 • Відображення розкладу декількох співробітників;
 • Можливість відправки повідомлень по email в процесах;
 • Інтеграція з MS Exchange, GoogleCalendar;
Управління завданнями Подивитися скріншоти
Управління рахунками і контроль оплат
 • Облік розмірів зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • Облік і виставлення рахунків за поточними проектами та клієнтам;
 • Друк рахунків відповідно до встановлених шаблонів з реквізитами компанії;
 • Автоматичне формування і виставлення рахунків клієнтів;
 • Облік розмірів зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • Формування платіжних доручень на перерахування зборів в «Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент);;
 • Можливість формування документів у форматі MSWord, MSExcel;
 • Можливість інтеграції з 1С і іншими фінансовими системами;
Управління рахунками і контроль оплат Подивитися скріншоти
Управління документами
 • Єдине сховище документів;
 • Зберігання «артефактів» проекту з урахуванням версій
 • Створення документів в прив'язці до клієнтів, проектів, юристам;
 • Формування друкованих форм документів;
 • Зберігання файлів і скан-копій документів
 • Історія роботи по документу;
 • Управління пов'язаними документами;
Управління документами Подивитися скріншоти
Довідкова інформація
 • Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) (МКТП);
 • Міжнародна патентна класифікація (МПК)
 • Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ);
 • Номенклатор;
Довідкова інформація Подивитися скріншоти